Природни зони

природни зони - карта
^

Зона 1 – Северен Полюс

Минимални температури над -45.50 ºС

^

Зона 2 – Сибирски климат

Минимални температури -45 ºС до -40 ºС

^

Зона 3 – Сибирски климат

Минимални температури -45 ºС до -35 ºС

^

Зона 4 – Северно Алпийски климат

Минимални температури -34 ºС до -28 ºС

^

Зона 5 – Континентален климат

Минимални температури -28 ºС до -23 ºС

^

Зона 6 – Континентален климат

Минимални температури -23 ºС до -18 ºС

^

Зона 7 – Умерено студен Климат

Минимални температури -17 ºС до -12 ºС

^

Зона 8 – Мек климат с минусови температури

Минимални температури -12 ºС до -6 ºС

^

Зона 9 – Средиземноморски климат

Минимални температури -6 ºС до -1 ºС

^

Зона 10 – Средиземноморски климат

Минимални температури -1 ºС до +4 ºС

^

Зона 11

Минимални температури >+4 ºС

НАСОКИ ЗА ПОДДРЪЖКА
НАСОКИ ЗА ПОДДРЪЖКА
РАЗГЛЕДАЙ ПРОМОЦИИТЕ
РАЗГЛЕДАЙ ПРОМОЦИИТЕ
ПОСЕТИ РАЗСАДНИКА
ПОСЕТИ РАЗСАДНИКА