Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000лв, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Проект и главна цел: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000лв, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
АДБФП № BG16RFOP002-2.089-6004-C01

Наименование на проекта: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на проекта: „Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. “

Бенефициент: „ДАНИЕЛ ЛД“ ЕООД

Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране.

Начало: 20.10.2021 г.
Край: 20.01.2022 г.